Εγκαταστάσεις και κρατήσεις

Διαίρεση της δευτερεύουσας εγκατάστασης σε μέρη

Διαίρεση της δευτερεύουσας εγκατάστασης σε μέρη

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Για να διαιρέσετε τη δευτερεύουσα εγκατάσταση σε ζώνες, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί επεξεργασίας στον πίνακα "διαίρεση σε τμήματα". Αφού κάνετε κλικ, θα μεταφερθείτε στη φόρμα δημιουργίας ζώνης για τη δευτερεύουσα εγκατάσταση. Για να προσθέσετε μια νέα ζώνη, επιλέξτε τη δική σας δομή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί "προσθήκη τμήματος". Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα παράθυρο για την προσθήκη ενός νέου τμήματος / ζώνης στο επιλεγμένο δευτερεύων αντικείμενο.

135.png
136.png